روکش

شکل یک تصویر
درباره ما
خدمات

روکش

زمانی که تخریب دندانی به حدی باشد که امکان ترمیم با کیفیت دندان وجود نداشته باشد و یا کودک با سن کم و تحت بیهوشی درمان شود، استفاده از روکش (به انگلیسی: Dental crown) ضرورت می یابد. روکش دندان های شیری عمدتا فلزی بوده و از دوام بسیار بالایی برخوردار است. این روکش ها در زمان افتادن دندان های شیری همراه با آنها خود به خود خواهند افتاد.