سن شروع معاینات دندانپزشکی

از چه سنی باید از وضعیت سلامت دندان های کودکان با انجام معاینات دندانپزشکی مطلع شد؟ در این مقاله قصد داریم از شروع رشد دندان های شیری تا رشد دندان های دائمی را بررسی نموده و به نیاز ضروری کودکان به معاینات مداوم دندانپزشکی بپردازیم